Informace k otevření MŠ od pondělí 12.4.2021

Informace k otevření MŠ od pondělí 12.4.2021

Od 12. dubna 2021 bude v provozu naše mateřská škola, pro děti s povinným předškolním vzděláváním v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí (děti budou rozděleny do tříd Sluníček a Soviček).

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tyto děti budou zařazeny do třídy, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádáme rodiče, aby předem, nahlásili na tel. čísle: 725 881 617, zda jejích dítě do MŠ nastoupí.

 

Mateřské školy

§ Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
  • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
 • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.   Jedna doprovázející osoba dítěte v MŠ doprovází dítě na testování.

Testování

Dítěti, se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl se zákonným zástupcem a poskytla mu ho škola. Prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Testovat se bude vždy v pondělíčtvrtek v určené místnosti. Při vstupu do MŠ rodič spolu s dítětem dostanou preventivní test s návodem, po výsledku (negativním) dítě samostatně odchází do šaten a třídy pod dozorem pedagogického pracovníka.

Nebude-li dítě přítomno v den testování, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • byly na testech ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované (což děti nejsou).

 

POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ ŠKOLA:

 • Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 
 

ROUŠKY, respirátory

Respirátor musí nosit všechny osoby ve vnitřních prostorách školy s výjimkou:

 • dětí v MŠ – jsou bez roušky.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor.

 

Instruktážní videonávod k provádění testování

Datum vložení: 8. 4. 2021 15:12
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2021 10:20
Autor: Správce Webu

Počasí

dnes, pondělí 26. 9. 2022
slabý déšť 18 °C 11 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 15/7 °C
středa 28. 9. oblačno 16/7 °C
čtvrtek 29. 9. slabý déšť 15/10 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 6
TÝDEN: 6
CELKEM: 60301