SCHŮZKA RODIČŮ

ZVEME VÁS NA SCHŮZKU RODIČŮ, 

která se koná ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15,30 HOD.

VE TŘÍDĚ HVĚZDIČEK.

Program :

-     Seznámení se Školním řádem

-     Seznámení se Školním vzdělávacím programem

-     Personální obsazení

-     Rozdělení tříd

-     Informace vedoucí stravování

-     Informace předsedy Spolku rodičů

Hodnocení školního roku 2018-2019

V letošním školním roce jsme pracovaly podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podle motivačního názvu “Otvírám zemi tajným klíčkem….“

Volba integrovaných bloků je plně v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách, ony si rozhodují, co, kdy a jak z kterého základního tématu budou realizovat.  Zároveň tento způsob respektuje profesionalitu učitelek, jejich fantazii a tvořivost.

Výsledky zápisu do MŠ Nový Šaldorf

Výsledky zápisu do MŠ Nový Šaldorf

 

V souladu s ustanovením §34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561 /2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mateřská škola Nový Šaldorf, příspěvková organizace svou ředitelkou

zveřejňuje

seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Co nás ještě čeká do konce školního roku

Co nás ještě čeká do konce školního roku 2018-2019:

 

BŘEZEN

Masopust - 5. 3. 2019

Předškoláci v základní škole – 13. 3. 2019

Divadlo MŠ – 19. 3. 2019

Svatbička - 28. 3. 2019

Divadlo předplatné předškoláci  - v pátek 29. 3. 2019 v 8:30  

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V souladu s § 3 vyhlášky č. 280/2016 Sb., o předškolním vzděláváním, v platném znění a po projednání se zřizovatelem rozhodlo ředitelství MŠ o

 

přerušení (uzavření) provozu mateřské školy v termínu

 

od pondělí 15. 7. 2019 do pátku 9. 8. 2019.

 

 

Termín konání zápisu dětí do mateřské školy

Mateřská škola, Nový Šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace

Nový šaldorf 96, 671 81, IČ: 75021978, e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz

__________________________________________________________________________

 

 

 

Termín konání zápisu dětí do mateřské školy

Začátek školního roku

Naše mateřská škola zahájila nový školní rok 2018/2019 se zcela naplněnou kapacitou. Celkem 55 dětí je rozděleno dvou tříd, z nichž na vstup do základní školy se připravuje 18 nejstarších.

V měsíci září nás čeká Schůzka rodičů ve čtvrtek 6. září 2018 v 15,00 hod.

Od září v oblasti logopedie opět spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči. Logopedky opět provedou depistáž dětí ve čtvrtek 13. září 2018 v 11,00 hod..

Hodnocení školního roku 2017-2018

Pomalu končí školní rok 2017-2018 a začíná prázdninový provoz naší mateřské školy.

V září začne nový školní rok a tak je pravý čas na to, poohlédnout se, co zajímavého se u nás v MŠ Nový Šaldorf odehrálo v tomto školním roce.

Naše aktivity:

Byly zajištěny tyto akce: